Privacyverklaring

Spotta streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze medewerkers en bezorgers en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten.

Jouw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om jouw interesse in een bezorgwijk vast te leggen en om je met datzelfde doel te actief te benaderen als we een passende bezorgwijk hebben. In tweede instantie om je informatie te sturen over bezorgen voor Spotta. Ook houden we je graag regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen van Spotta. Jouw persoonsgegevens gebruiken we dus alleen binnen Spotta. Via een bewerkersovereenkomst met derde partijen kan je ook geschenken en aanbiedingen ontvangen.

Welke gegevens leggen wij vast?

Wij leggen de volgende persoonsgegevens vast:

  • Naam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Woonadres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Je e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om eventuele vragen die je hebt te beantwoorden. Ook gebruiken we je e-mailadres om contact met je te houden en te informeren over nieuwe ontwikkelingen bij Spotta.

De overige gegevens worden vastgelegd zodat we je kunnen benaderen als we een geschikte bezorgwijk hebben gevonden en zijn nodig om jou folders te laten bezorgen voor Spotta. Bij aanstelling worden de volgende gegevens ook gevraagd:

  • BSN
  • IBAN

Jouw BSN hebben we vanwege belastingwetgeving nodig en zijn we verplicht te vragen aan al onze bezorgers. Het IBAN is uiteraard nodig om jouw verdiende geld uit te betalen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Spotta bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. Aangezien het vinden van een geschikte bezorgwijk tijd kan kosten, bewaren we minimaal 1 jaar jouw gegevens. Na een jaar vragen we periodiek of we jouw gegevens nog steeds mogen bewaren en of je nog steeds geïnteresseerd bent. Zolang jij geen bezorgwijk bij Spotta gelopen hebt, kun jij altijd jouw gegevens laten verwijderen.

Als jij wel een bezorgwijk hebt gehad of nog steeds hebt, dan kunnen we jouw gegevens niet verwijderen, maar uiteraard heb je wel inzage en kan je informatie (laten) aanpassen. Spotta moet jouw gegevens vijf jaar bewaren i.v.m. belastingwetgeving.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten neem je per e-mail contact op met Spotta via de button `contact'. Je bereikt Spotta telefonisch op 088-8424200, van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.